Cyrnodeb UKBMD

Archebu Tystysgrifau - Drwy'r Post neu Ar-lein.

I archebu copi o dystysgrif gallwch wneud un o'r canlynol:

 1. Cliciwch ar y rhif Cyfeirnod i ddangos ffurflen gais y gallwch ei hargraffu a'i defnyddio i archebu tystysgrifau drwy'r post.
  neu
 2. Lle bo hynny ar gael, gallwch archebu ar-lein trwy glicio ar y blychau ar gyfer y cofnodion i'w prynu, yna glicio Dechrau'r Broses Archebu Ar-lein ar waelod y dudalen i symud ymlaen i gyfnod nesaf y broses archebu ar-lein.

Mae'r tablau isod yn dangos crynodeb o'r holl rifau cyfeirnod yr ydych wedi clicio arnynt yn ystod eich sesiwn chwilio bresennol o'r safleoedd BMD Lleol sy'n defnyddio meddalwedd BMD Lleol.
I weld y cofnodion eraill ar yr un dudalen o'r gofrestr cliciwch ar y ddolen gyswllt yn y golofn Cofnodion Cyfagos.
Bydd colofn 4 yn y rhestr gyfunol yn cynnwys Enw Morwynol y Fam ar gyfer genedigaethau, Cyfenw'r Priod ar gyfer priodasau, neu'r Oed pan fu Farw neu Flwyddyn Geni ar gyfer marwolaethau.
I ddychwelyd i'ch sgrin chwilio flaenorol, defnyddiwch y ddolen gyswwllt Dychwelyd i Chwilio isod.

Trefnu a Chadw Dewisiadau
Trefnu:
Cofio :
I ddileu'r holl gofnodion cliciwch:
Canlyniadau i ffeil:
Dychwelyd i'r Chwiliadau.
Archebu Ar-lein
Cliciwch ymw i weld rhestr o ranbarthau sy'n cynnig Archebu Ar-lein:
 • Blackburn with Darwen Council
 • Blackpool Council Certificates Online
 • Bolton, Lancashire, Registration - Copy Certificates
 • Bradford Metropolitan District Council Copy Certificates Online
 • Bury, Lancashire, Copy Certificates
 • Cheshire East Council
 • Cheshire West and Chester Council
 • City of Stoke-on-Trent Certificates
 • Cumbria Certificate Services
 • Dudley Metropolitan Borough Council
 • East Riding of Yorkshire Council
 • General Register Office
 • Halton Borough Council
 • Hull City Council Certificates
 • Kingston upon Thames
 • Lancashire Registration District, Certificate Services
 • Liverpool City Council's Copies of Certificates
 • Manchester City Council Registration - Copy Certificates
 • North Yorkshire Copy Certificates Online
 • Oldham Council
 • Rochdale Borough Council
 • Salford City Council's How to get a Copy Certificate
 • Sandwell Metropolitan Borough Council
 • Sefton Council Certificates Online
 • Shropshire Registration and Celebratory Services
 • St Helens Council
 • Staffordshire County Council
 • Stockport Metropolitan Borough Council
 • Tameside's Copy Certificates
 • Trafford's Copy Certificates
 • Warrington Borough Council's Copy Certificates
 • Wigan Council
Ar gyfer holl ranbarthau eraill, archebwch trwy argraffu ffurflenni cais a'u hanfon drwy'r post.
I archebu'r eitemau gyda thic arnynt uchod, cliciwch yma:

UKBMD Main Site UKGDL Main Site UKMFH Main Site


Terms & Conditions. | Acceptable Use Policy. | Privacy Policy.